the art of being a MAN

“Your task is not to seek for love,
but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.”

Rumi

TheartofbeingaMAN: thuis bij jeZELF  

In contact met jouw waarachtig MAN-zijn. 

Veel mannen zijn het contact met zichZELF behoorlijk kwijtgeraakt: jeZELF als de plek van kracht, van zelfvertrouwen, van heldere koers, van innerlijke rust en tevredenheid.

MAN-zijn is vaak sterk verbonden met aanpassing aan hoe het hoort, hoe het goed zou zijn, aan anderen, aan de samenleving, aan plaatjes, aan goede voorbeelden. Veel mannen zijn verstrikt geraakt in het leven naar alle verwachtingen en zelfs eisen van buiten. Ze zijn daarbij het contact met zichZELF ook vaak verloren.

TheartofbeingaMAN stelt het waarachtig of authentiek MAN-zijn centraal. Als we authentiek MAN-zijn, staan we stevig op eigen benen en leven we in verbinding met onsZELF en met de mensen om ons heen. We weten ons gedragen door het Leven zelf en Moeder Aarde. Dat is werkelijke vrijheid en authenticiteit. 

TheartofbeingaMAN is de plek voor jou als een uitweg uit je innerlijke verstrikking zoekt:

 • uit een relatie die niet stroomt, intiem of liefdevol is;
 • uit seksualiteit die onbevredigend, patroon-matig of plichtsgetrouw is;
 • uit werk dat uitputtend, frustrerend of niet-vervullend is;
 • uit een slechte relatie met je eigen lichaam, verwaarlozing of ontkenning van lichamelijke klachten;
 • uit een laag zelfbeeld, weinig zelfwaarde en jezelf verstoppen voor anderen;
 • uit een leven dat weinig doel kent, verveeld is of heel voorspelbaar;
 • uit een of andere vorm van verslaving die ervoor zorgt dat je niet aanwezig bent;
 • uit een gebrek aan vertrouwen in het leven, de toekomst en jezelf;
 • uit een vorm van vaderschap die afstandelijk, onverschillig en onverantwoordelijk is.

TheartofbeingaMAN is een plek voor mannen die nieuwsgierig zijn naar wat authentiek ‘MAN-zijn” (“a real man”) inhoudt. En voor mannen die een weg uit de innerlijke verstrikking zoeken naar echte autonomie.

Veel mannen zijn in de relatie tot hun moeder en hun vader het contact met zichzelf, met hun waarachtig MAN-zijn, kwijtgeraakt. Als kinderen hebben we ons heel vaak aangepast aan buiten, aan de verwachtingen of zelfs eisen van onze ouders; veel meer dan we ons bewust zijn. We leven een aangepaste, vervormde en gekwetste versie van onsZELF. We zijn soms bijna gaan geloven dat dit is wie we zijn, maar deep-down hebben we ook weet van onze pure, liefdevolle, eigenwijze, authentieke kern.

Bij TheartofbeingaMAN zoeken we de overgave en het avontuur van het leven. We willen alles aangaan, vol erin gaan, ervan genieten, kunnen groeien en bloeien, kunnen vallen en weer opstaan, kunnen leren van fouten en sorry durven zeggen, onsZELF onbeschaamd en vrijuit durven leven, gekwetst durven raken en onszelf weer helen.

Authentiek MAN-zijn is voor de meeste mannen een ‘journey’, een avontuur, een proces, een onderzoek naar jeZELF als mens en man.  

Wat is mannenwerk?  

 

Mannenwerk is mensenwerk, maar dan speciaal voor mannen. TheartofbeingaMAN is 

 • een ontmoetingsplaats voor bewuste en nieuwsgierige mannen die willen groeien in autonomie;
 • een plek voor persoonlijk onderzoek, voor reflectie op je MAN-zijn en het delen daarvan met andere mannen;
 • een provocatie om jou als man, uit de tent te lokken, om tevoorschijn te komen in je authentieke mannenkracht;
 • een plek om jezelf opnieuw uit te vinden, te ontspannen in je mannelijke essentie en om los te laten wat je vroeger heeft gediend;
 • een gelegenheid om jeZelf te kunnen gaan ervaren in contact met de wilde natuur in jou, je eigen en unieke diepe grond, je Ziel;

Mannenwerk is traumawerk

“Het leven wordt vooruit geleefd en achteruit begrepen.” (S. Kierkegaard)

In het mannenwerk werken we vanuit een trauma-perspectief: De meeste problemen die we in ons leven ontmoeten kennen hun grond in hele oude patronen. Dat zijn vaak onbewuste patronen die zijn ontstaan in de jongste jeugd. Ze zijn opgeslagen in ons lijf. Later zijn we er verhalen bij gaan maken, overtuigingen, redeneringen en hebben we onze gedragingen verder “geperfectioneerd”. We hebben er onze identiteit van gemaakt: we denken dat we zo zijn, maar vaak is het alleen maar een aanpassing of zelfs verstrikking.

We zijn geinspireerd door de trauma-theorie en de trauma-methodiek van Franz Ruppert (IOPT, Identity-oriented Psychotrauma Therapy). Hierin is het werken met wat verborgen in onszelf ligt, essentieel. We werken met resonantie van innerlijke delen in opstellingen. Zo kun je zicht kunnen krijgen op wat in ons verborgen ligt. En alles dat aan het licht komt, kan zich transformeren.

Franz Ruppert werkt, heel simpel, met het onderscheid tussen gezonde innerlijke delen, trauma-delen die we het liefst zo ver als mogelijk van ons vandaan houden en overlevingsdelen. Deze overlevingsdelen zijn onze bewuste overlevingsstrategieën geworden en deel van onze ‘identiteit’. 

De methodiek van Franz Ruppert is ontwikkeld om jeZELF beter te kunnen leren kennen, in je gezonde stukken, je overlevingsdelen en je trauma-stukken. Deze methodiek, op basis van ‘interaktieve-zelf-resonantie” biedt een handreiking om jeZELF te kunnen ontmoeten, met alles wat zich in jou manifesteert, bewust en onbewust. Zo kun je ook nieuwe antwoorden gaan geven voor jezelf.

Mannenwerk is compassiewerk

Door meer zelfkennis te ontwikkelen kunt je groeien in autonomie, in zelfvertrouwen, in zelfcompassie en in het vinden van jouw eigen antwoorden. Bovendien kun je zo de oude pijn zachter maken en helen zodat ze niet meer die dwingende invloed heeft op jouw leven die ze altijd heeft gehad. Zo kun je ook meer van je waarachtige ZELF gaan leven. Mannenwerk vraagt om compassievolle houding naar jezelf en naar je broeders.

Mannenwerk is natuurwerk

Mannenwerk nodigt je uit verder te zakken in je eigen diepe grond, je essentie. In de wilde natuur, in de buitenlucht, in contact met je eigen lichaam, kun je makkelijker je eigen schilden laten zakken, je maskers afzetten, je overleving ontmaskeren en weer terugkeren naar je eigen kern, jouw Ziel, jouw Zelf, jouw essentie. Daarom werken we veel met de natuur en de elementen.  

Samen op Avontuur 

In ons mannenwerk gaan we ook samen met een GROEP mannen op avontuur. De elementen voor ons groepswerk zijn:

1. Het begint en eindigt bij het contact met jeZELF, met je eigen lichaam, met je innerlijk.

2. We zijn ook onderdeel van een groep mannen, onze gelijken, onze broeders.

3. we weten ons verbonden door Moeder Aarde die alles draagt.

Zo combineren we het BINNENwerk met het BUITENwerk.

TheartofbeingaMAN organiseert groepswerk om jezelf als individuele en unieke MAN te kunnen ontwikkelen.

Je kunt deelnemen in een van deze mogelijkheden in een gezamenlijk avontuur met andere mannen:

TheartofbeingaMAN Brotherhood

Doorgaande MANNENgroep, maandelijks op vrijdagavond. We beginnen altijd met een heerlijke vegan maaltijd.

We werken elke keer met een nieuw en relevant thema voor mannen.

We gebruiken verschillende werkvormen en streven, lichaamsgericht, naar een groter bewustzijn over MAN-zijn.

We gaan ervan uit dat we allemaal een rugzak hebben en krijgen meer zicht op onszelf via IOPT en ZELFontmoeting.

We delen over ons leven en onze ervaringen als MAN.

Je neemt een abonnement voor minimaal een half jaar (6 vrijdagavonden), met de intentie om langer verbonden te blijven.

TheartofbeingaMAN Walking Home

TheartofbeingaMAN (Walking Home) is een MANNENgroep die

* van de ZOMER naar de WINTER loopt;

* verbinding wil helpen herstellen van alles wat we hebben afgesplitst, weggestopt of ontkend;

* verbinding zoekt met (1) jeZELF, (2) je broeders en (3) moeder Aarde;

* BINNENwerk (persoonlijk) met BUITENwerk (in en met de natuur) combineert;

* Het kompas is: “zo BINNEN, zo BUITEN”;

* alle elementen (Aarde, Water, Lucht en Vuur) omarmt;

* jou ondersteunt om je eigen geïnspireerde, bezielde en belichaamde koers te vinden.

TheartofbeingaMAN Winterweek

(TheartofbeingaMAN (Winterweek) is een uitdagende en avontuurlijke winter bezinningsweek op sneeuwschoenen voor MANNEN in de bergen:

Terug naar je ware natuur en een met Moeder Natuur!

We gaan (opnieuw) van 22 feb. tot 28 feb. 2025 naar de Oostenrijkse Alpen (Bregenzerwald).

Deze winter bezinningsweek is voor mannen die BUITENwerk (op sneeuwschoenen in de bergen) met BINNENwerk (zijnswerk) willen verbinden.

Ga je mee de bergen in?! Om jezelf weer terug te vinden; lekker actief; verbonden met broeders, heerlijk eten, sauna, rust.

Dit is een all-inclusive week, vol-pension en inclusief technisch materiaal.

TheartofbeingaMAN Summerweek

TheartofbeingaMAN (Summerweek) is een uitdagende en avontuurlijke zomer mannenweek in de Oostenrijkse Alpen: hoog-alpien (3500+) over sneeuw en ijs.

Terug naar je ware natuur en 1 met Moeder Natuur!

We gaan dit jaar van 21 tot 28 juli 2024 opnieuw naar de Sulzenauhütte in Oostenrijk.

We doen BINNENwerk en BUITENwerk: Buiten in de natuur gaan we de uitdaging van de bergen aan en tegelijkertijd in onze binnenwereld het avontuur aan.

Ga je mee de bergen in?! Om jezelf weer terug te vinden; lekker actief; verbonden met broeders, heerlijk eten, wilde natuur.

Dit is een all-inclusive week, vol-pension en inclusief technisch materiaal.

Individuele begeleiding 

Veel mannen zoeken een man voor individuele begeleiding. Niet een man die ze bemoedert of bevadert, maar iemand die erop vertrouwt dat iedere man in staat is om zijn eigen antwoorden te formuleren.

In de individuele begeleiding staat de bevordering van AUTONOMIE centraal: Ten diepste ben je in staat om zelf te gaan onderscheiden wat er speelt in jouw leven, hoe je op een bepaalde manier je maniertjes hebt gevonden om te overleven en hoe je deze patronen kunt gaan doorbreken. Ik ondersteun jou in dit proces.

Ik werk zowel online via ZOOM als in mijn eigen praktijkruimte in het Centrum van Utrecht: “Your Space”.

Je kunt op uiteenlopende manieren en op verschillende vlakken support vinden in jouw persoonlijk proces:

Psycho-sociale begeleiding

Als je niet lekker gaat in je leven, op je werk, je gezin of in je sociale omgeving. Als je veel conflicten, stroeve contacten, eenzaamheid of bijvoorbeeld verslaving ervaart. We gaan samen op zoek naar onderliggende oorzaken en nieuwe antwoorden.

Psycho-seksuele begeleiding

Als je rondloopt met vragen of problemen op het vlak van mannelijke seksualiteit. Lichaam, hart en hoofd zijn eigenlijk niet van elkaar te scheiden. Problemen met erectie, orgasme, ejaculatie zijn niet te scheiden van mentale problemen/ belemmerende gedachtes/gespannenheid noch van gevoelens, gevoeligheid en overgevoeligheid.

Lichaamsgerichte psychotherapie

Lichaamsgerichte psychotherapie gaat uit van onlosmakelijk samenspel tussen lichaam en geest. In onze samenleving leven we vaak puur vanuit ons hoofd, vanuit onze gedachten en overtuigingen. Het contact met ons lichaam is vaak ver te zoeken. Hier zoeken we expliciet naar contact met ons eigen lijf, de boodschappen van ons lichaam en de betekenis ervan voor ons leven.

Trauma Therapie

Heel veel van onze ervaringen in het hier-en-nu hebben hun basis in ervaringen van toen-en-daar: Tijdens je kind-zijn ben je voor een wezenlijk deel gevormd. De meeste mensen hebben in hun (vroege) jeugd veel pijn (trauma) opgelopen. Die pijn heeft geleid tot een voor jouw specifieke manier van doen en laten, van overleven, van slim omgaan met pijnlijke plekken. De pijn is opgeslagen in je lijf.

IOPT: ZELFontmoeting

“Ken uzelve”; dat is een oude (Griekse) wijsheid. Op basis van zelfkennis kun je als volwassen man/ mens jezelf ter hand nemen, jezelf reguleren, leiding geven aan jezelf. De grote vraag is niet alleen: wie ben ik? Maar ook: Hoe leer ik mijzelf beter kennen? Hoe kom ik in contact met onbekende kanten van mijzelf? Hoe kan ik mijzelf met nieuwe ogen, helder waarnemen?

beingYOURSELF begeleiding

Veel van onze problemen zijn het gevolg van ontrouw aan onsZELF. Als gevolg van onze jeugd en de relatie met onze ouders zijn we sterk afgestemd geraakt op de ander, op de regels, op de authoriteit, op de ouders. We gebruiken onze eigen bron van wijsheid onvoldoende.

Als jij jezelf kunt leven, autonoom, in contact met jezelf, is de kans groot dat je geluk en tevredenheidheid vindt in het leven.

beingaREALMAN begeleiding

Veel mannen zoeken naar hun eigen centrum, hun eigen kracht, hun eigen waarheid, hun autonomie. Het is inspirerend om op eigen benen te kunnen staan en je eigen koers uit te kunnen zetten, je eigen keuzes te kunnen maken. Kortom, om waarachtig MAN-zijn te kunnen leven.

Relatiebegeleiding

Als man kun je jezelf terugvinden en ook jezelf verliezen in een relatie. De vraag is welk relatiecontract jij samen met je partner leeft?

Vaak zijn we niet alleen in onszelf verstrikt, maar ook in een relatie met een geliefde. Dat is heel menselijk, maar brengt niet de liefde dichterbij. Als je de onderlinge verstrikking kunt ontmaskeren, krjig je een relatie tussen twee autonome individuen die elkaar wezenlijk kunnen ontmoeten.

WALKING HOME
We zijn het zo gewend om binnen te zitten en in onze eigen, gecreerde wereld te leven van onze gedachten en ideeen. Daarmee vergeten we vaak dat we deel uit maken van een groter geheel, van de natuur om ons heen, van de wilde natuur in onszelf, van de grootsheid van het leven en het Universum.

Door fysiek ook naar buiten te gaan en contact te maken met jezelf, je lichaam, met jezelf in de natuur, met de natuur zelf, krijg je toegang tot de stem van jouw Ziel.

Ik ga ook met mannen naar buiten; de wandelschoenen aan. Wandelend in de buitenlucht doen we het binnenwerk. Speciaal voor mannen is deze actieve werkvorm erg fijn en passend.

Ik kan ook met voorstellen komen voor speciale locaties/ natuurgebieden waar we met elkaar afspreken.

AGENDA

Wie is Rens?

Opleidingen:

 • Professionele Communicatie (TA/NLP, de 3-jarige) bij Phoenix Opleidingen
 • De Maskermaker bij Phoenix Opleidingen
 • Systemisch werken bij Phoenix Opleidingen
 • Professioneel begeleiden van organisaties bij Phoenix Opleidingen
 • Jaartraining bij het Centrum voor Tantra (Amsterdam)
 • Hoe Heb Ik Je Lief/ Lijven Lezen bij Piet Weisfelt (Weisfelt en Partners)
 • Practitioner Wheel of Consent bij Betty Martin (Seattle, USA)
 • Certified Sexological Bodywork (Centre for Somatic Sexology, Australia)
 • Leergang Trauma bij Gwen Timmer (praktijk Parabel, Utrecht)
 • Who am I with(out) you? The effects of early trauma on love, sex and relationships (jaartraining bij Vivian Broughton
 • Zomerweek  IOPT/ SELF-encounter bij prof. dr. Franz Ruppert
 • Online One-on-One working with IOPT with Vivian Broughton
 • Full spiral journey (WorkThatReconnects) with Manon Danker, 2023 and 2024
 • Facilitators Training for Work That Reconnects with Margo van Greta 2023-2024
 • Training for Sweatlodge facilitator with Soul Quest with Bart Wiegers
 • Wild Tantra (Path of Awakening) 2024-2025

Ik ben Rens Meijkamp (1967) en heb al een hele reis gemaakt: Van oorsprong ben ik een gepromoveerd ingenieur Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Na een loopbaan als consultant en als manager bij grote gemeentelijke organisaties/ systemen, heb ik mij verder gericht op het individuele ‘mensenwerk’. Mijn nieuwsgierigheid, mijn leergierigheid en bereidheid tot onderzoek zijn een belangrijke bron en motor voor mij geweest.

Als ik al “iets” ben, dan ben ik een onderzoeker: Nieuwsgierig, gefascineerd door het leven, “life-as-an-inquiry, ontdekking, grondig, de onderste steen boven. Het leven op aarde is een unieke gelegenheid om het leven zelf ook te ontdekken en ten volle te kunnen ervaren.

Na een grote persoonlijke crisis in 2012 (midlife), waarin ik ging scheiden en mijn vaste baan verloor, heb ik het roer omgegooid. Ik werd ondernemer van/in mijn eigen leven: Hoe kan ik weer voluit gaan leven en gaan doen waarvoor ik ben geboren?

Toen ik “Soul without Shame” van Byron Brown las, kreeg ik weer meer gevoel voor mijn eigen essentie en wat ik wil doen. Vanuit een langdurig en magisch leer- en ontwikkelingsproces ontstond mijn praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie, IOPT (Identity Oriented Psychotrauma Therapy), traumatherapie en psychoseksuele begeleiding: 

In mijn praktijk wil ik mijzelf en anderen helpen bij een terugkeer naar meer authenticiteit, naar meer van jeZELF

“The central practice is to return to your experience of yourself in this moment. As you learn to know yourself each moment with curiosity and openness, you allow the process of self-discovery to open new doors.” (Byron Brown)

Het werk dat ik doe, in individuele sessies en in trainingen en workshops, biedt aan iedereen een gelegenheid, een plek, een bedding om jezelf op een nieuw en dieper niveau te kunnen ervaren in en door het contact met de ander. Hier kun je vertragen, stiller te worden, groeien in bewustzijn en spelen met je essentie. Zo kun je meer van jezelf, van jouw leven genieten en trauma’s laten smelten.

Ik vind het dansen een heerlijke manier om de vrijheid van het leven te kunnen ervaren en om mijn lichaam de ruimte te kunnen geven tot expressie te komen. Dansen is voor mij een meditatie om je bewuster te maken van je lijf en van de manier waarop liefde en leven door je heen stromen; Hoe Eros: liefde en leven zich in jou manifesteren en ook hoe de achterkant daarvan, Thanatos, schaduw en dood, deel van jou zijn. Een oude leermeester van me zei altijd: “In de beweging wordt alles zichtbaar”.

Ik zou nu zeggen: In de dans wordt alles zichtbaar! Zo binnen, zo buiten. We scheppen in onze binnenwereld ons eigen leven dat zichtbaar wordt in de buitenwereld.

Mijn eigen diepste beweging is die van levensangst naar levenslust. Voor mij is de sleutel om terug te keren naar mijn lijf en het omarmen van mijn sexualiteit.

Ik heb ook persoonlijk ontdekt dat oude patronen die ontstaan zijn in reactie op oude pijn (trauma), je leven sterk bepalen. Ze voorkomen het contact met je diepste essentie. In het ontmoeten van je eigen pijn vind je de poort naar verlichting en bevrijding. Ik spreek uit eigen ervaring: Vanuit mijn geschiedenis is het (uit)leven van mijn kracht, mijn MANNENkracht beladen met schuld en schaamte. Door niet meer mijn moeder te verwijten, maar deze delen in mijzelf te vinden, kon ik nieuwe wegen gaan.

Mijn eigen praktijk heeft verschillende namen:

www.TheartofbeingINTIMATE.nl | over terugkeren naar EROS

www.TheartofbeingaMAN.nl | over (on)gezonde mannelijkheid en trauma

www.TheartofbeingYOURSELF.nl | over “Leven of Overleven” | over trauma en authenticiteit

www.TheartofbeingCONNECTED | over afsplitsen en weer verbinden met moeder Aarde

 

 

  Inspiratie

  Alle waarneming is projectie

  Alle waarneming is projectie

  Ik moet het mijzelf zo vaak weer herinneren.  Het is zo’n gemakkelijke valkuil om maar niet naar mijzelf te hoeven kijken.  Projectie is zo’n gemakkelijke overlevingsstrategie om al het ongemak, alle pijn, al het onvermogen, frustratie en intense emoties weg te...

  Lees meer
  “Je gaat het pas zien als je het door hebt.”

  “Je gaat het pas zien als je het door hebt.”

  "Je gaat het pas zien als je het door hebt." (J. Cruijff) dat geldt ook voor (psycho-)trauma.  En soms duurt dat ook een hele tijd. Het is immers de aard van het overlevingsgedrag dat het ook als zodanig verborgen blijft.  Het is in dit geval dat je blijft doen wat je...

  Lees meer

  ZELF-ontmoeting

  Vanochtend kwam er een client voor de 2e keer in mijn praktijk. Hij was geraakt door de kennismakingssessie eerder dit jaar. Hij vertelde me waar hij doorheen was gegaan in de tussenliggende periode en welke drempel hij over moest om weer terug te komen. Mijn manier...

  Lees meer

  Contact

  Contactgegevens

   

  Rens Meijkamp

  Kwartelstraat 52
  3514 EX Utrecht

  +31 6 15 08 32 30‬

   

  “Rens is de beste”

  Mariska

  “Ja echt waar!”

  Mariska

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en agenda

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en agenda

  Voor
  TheartofbeingaMAN

   

  Je hebt je succesvol ingeschreven. Klik op de bevestigingslink die je in je e-mail ontvangt

  Share This