Vanochtend kwam er een client voor de 2e keer in mijn praktijk.
Hij was geraakt door de kennismakingssessie eerder dit jaar.
Hij vertelde me waar hij doorheen was gegaan in de tussenliggende periode en welke drempel hij over moest om weer terug te komen.
Mijn manier van werken bracht hem in een voor hem ongemakkelijke positie: hij moest nu zelf aan de slag!
De methodiek van de ZELF-ontmoeting en het werken met trauma-opstellingen, gaf hem geen gelegenheid meer buiten spel te blijven.
Als je bijvoorbeeld naar een masseur gaat, kun je gaan liggen. Je kunt de behandeling ontvangen en bij je laten binnenkomen.
Bij een ZELF-ontmoeting of trauma-opstellingen kijk je onvermijdelijk in de spiegel. Het geeft je het vermogen te onderscheiden: de gelegenheid om jezelf te onderzoeken op welke manier jij de(zelfde) dingen op de zelfde manier blijft doen.
Bij een ZELF-ontmoeting krijg je het stuur weer terug over je eigen leven. Er is niemand die jou vertelt over wat goed is (en slecht), wat beter is te doen (en te laten), wat waar is en wat niet.
Een ZELF-ontmoeting is onthullend naar jezelf toe, is een manier om intiemer met jezelf te kunnen zijn, is bekrachtigend om de dingen echt anders te gaan zien en beleven, om andere keuzes te kunnen maken in je leven
Een ZELF-ontmoeting is een handreiking voor veel meer autonomie en autonome keuzes.
Hij ontdekte hoe de ruimte van ‘ik wil’ eigenlijk gevuld wordt door ‘ik moet’.
Kun je voelen wat dat opent in een mens?!
❤️